Štítek plant-e

Lampa, která získává energii z rostlin

Produktová designérka Ermi van Oers vytvořila lampu, která získává energii z elektronů uvolněných fotosyntetickým procesem rostliny. Living Light spojuje přírodu a technologii. Mění světlo z něčeho umělého na něco osobního tím, že umožňuje rostlinám být součástí našeho energetického systému. Fascinovaná…