Štítek odpad

Precyklace eliminuje vznik odpadu z obalů

Česká společnost Arancia Europa se zaměřila na eliminaci odpadu v maloobchodu, domácnostech a celém dodavatelském řetězci. Vznikla tak technologie a procesní systém MIWA, který funguje na principu precyklace (eliminovat odpad nevytvářením žádného odpadu). Podle webu celý systém funguje následovně. Výrobci potravin…

Přebytečný plyn lze změnit na plně funkční oblečení

Společnost Mango Materials se rozhodla využít nadměrného produkování metanu po celém světě k něčemu užitečnému. Našla totiž cestu, jak metan změnit v oblečení. Materiál pro oblečení se vyrábí tak, že se z metanu vyrobí biopolymer pomocí anaerobní digesce. Díky tomuto materiálu lze vyrobit…