Transformační storytelling – Cannes Lions report

Vyprávění příběhů je naší metodou učení, přesvědčování a komunikace od pradávna. Náš mozek je pevně zakotven v reakci na vyprávění příběhů, což je nestárnoucí technika spojená s navazováním kontaktů, uchováváním informací a sociální loajalitou.

Moderní storytelling má mnoho podob, od vyprávění mezi vrstevníky, přes influencera k posluchači až po vyprávění příběhů mezi vůdci a kmeny. S tím, jak značky transformují vyprávění příběhů, a to jak prostřednictvím nových technologií, tak prostřednictvím sdělení, které zažíváme, nacházíme nové způsoby, jak navázat spojení, přesvědčit a vyvolat lidské emoce.

Kategorie: ,