Rozmanitost, inkluzivita a přístupnost – Cannes Lions report

Na Mezinárodním festivalu kreativity Cannes Lions byl kladen velký důraz na rozmanitost, a to jak jako na samostatné téma, tak i jako na téma, které se prolínalo jednotlivými přednáškami, prezentacemi značek a udělováním cen.

Podívejte se, jak odvětví vyvíjí své interní základní hodnoty, diverzifikuje obchodní cíle a marketingové úsilí a napravuje historickou nerovnost a nedostatečné zastoupení.

Kategorie: