Greenpeace ukazuje přetrvávající sílu jednorázových plastů

Ve snaze upozornit na ničivou životnost plastů vystavuje Greenpeace v podobě „vintage obchodu“ plného retro plastových obalů, jako jsou kelímky od jogurtů, obaly od chipsů a lahvičky od pracích prášků, které byly vyplaveny na pláže. Doprovodný slogan „Je to zpátky!“ je zavádějící a veselý zejména proto, že ve skutečnosti nikdy nezmizely.

Tyto plasty plují v našich oceánech a znečišťují je desítky let, některé dokonce přežily značky, které je vyrobily, ale jak kampaň zdůrazňuje, plasty nikam nezmizí. Reklamní agentura Oglivy vytvořila billboardy, videa a výstavu s použitím inkriminovaných obalů, aby upozornila na problém, že „plast jen tak nezmizí“.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762