Kreativní téma Cannes Lions 2022 – Kreativní efektivita

Změna metody kreativní efektivity: Nápady jako investice

Kreativita má zásadní význam pro přežití značky, a proto je prokázání jejího obchodního dopadu na prvním místě v obchodní agendě. Vzhledem k neustálému přezkoumávání rozpočtů je v sázce více než kdy jindy.

82 % značek a 78 % partnerů značek stále tvrdí, že pochopení efektivity kreativy je velmi důležité pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců v roce 2022.
Studie LIONS State of Creativity 2022

Budování značky je efektivnější než krátkodobé aktivační cíle, ale značky a agentury si efektivitu kreativy často vykládají odlišně.
Dokud nebude existovat společné chápání a jazyk kolem kreativní efektivity  v celém odvětví, bude náročné prokázat dopad kreativní práce.

Komponenty, jako je sláva, sdílení a získaná média, jsou stále důležitými metrikami měření, přesto jsou značky často pod tlakem, aby dosahovaly tvrdých metrik, jako jsou prodeje. Jak tedy mohou značky využít kreativitu k tomu, aby zaujaly spotřebitele a dosáhly obchodních výsledků?

„Skvělé značky pomáhají pozvednout to, co chceme myslet jinak, umění této možnosti, to je to, čemu říkáme kreativita magnetu.“ – Ann Mukherjee – předsedkyně představenstva a generální ředitelka Pernod Ricard pro Severní Ameriku

Oblasti zaměření pro rok 2022

Zpětná vazba v reálném čase: Technologie mění způsob, jakým značky měří a automatizují testování reklamy. Díky tomuto pokroku se zpětná vazba od spotřebitelů dostala do popředí vývoje reklamy. Odvětví potřebuje využít těchto poznatků a nasměrovat je do výroby reklam s větší jistotou.

Dlouhodobá kreativita: Nápady jsou investice. Aby však byly efektivní, musí se značky a agentury shodnout na směřování kreativy. Je práce autentická pro značku a její hodnoty? Bude značce dobře sloužit v průběhu času? To jsou otázky, které je třeba mít na paměti předtím, než se zavážete k kreativitě dlouhého chvostu.

Maximalizujte dopad kreativy: Využijte kreativitu k tomu, aby promlouvala k celosvětovým problémům, které značku polidšťují. Tato lidská optika pomůže spotřebitelům souznít a spojit se s vaším záměrem. Tato úroveň porozumění maximalizuje hodnotu vaší kreativy nad rámec jejích digitálních metrik.

Pokrok ve hře od loňských vítězů Cannes Lions

Nike ‘Dream Crazy’ nás nabádá, abychom snili ve velkém. Odhalila sbírku příběhů sportovců se stejným poselstvím: využijte sílu sportu, abyste posunuli svět kupředu.

Vhledy z výzkumu

  • Přesvědčit zainteresované strany, aby investovaly do kreativity, je největší výzvou, které dnes čelí jak značky (41 %), tak kreativní partneři (56 %).
  • Pro značky je druhou největší výzvou měření účinnosti kreativy (39 %), následované rozvojem průlomových nápadů (39 %).
  • Pro neznačkové partnery je druhou největší výzvou dostatečně rychlá tvorba kreativní práce (33 %), následovaná měřením efektivity kreativy (28 %).

Průzkum LIONS o stavu kreativity | 2022

Podněty k zamyšlení

  1. Přehodnoťte, jak pro vás vypadají metriky úspěchu. Co přesně měříte a je to v souladu s obchodními cíli?
  2. Vylaďte svá sdělení tak, abyste publiku ukázali, že rozumíte světu, ve kterém dnes žije. To jim pomůže rezonovat se značkou a smysluplněji se s ní spojit.
  3. Buďte autentičtí vůči značce. Zvažte, jak můžete spojit své umění a sdělení, abyste vytvořili ucelený pohled na značku. Věnujte se dlouhodobé kreativitě.
  4. Kreativní efektivita vyžaduje rovnováhu mezi krátkodobou realitou a dlouhodobým pohledem na to, co je pro budování značky nezbytné. „Pokud se na věc podíváme z dlouhodobého hlediska, budeme samozřejmě vědět, že se nakonec růst změní v zisk.“ – Peter Field, Peter Field Consulting
Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766