Wunderman Thompson představil novou globální studii značek Inspiring Growth

Wunderman Thompson představila Inspiring Growth (inspirující růst) – první studie, která odhaluje, proč musí být značky inspirativní, jak inspirace podporuje růst a co mohou značky udělat, aby inspirovaly své zákazníky.

Důsledná třífázová studie zahrnovala akademický výzkum, vlastní soubor dat BrandZ™, který studoval více než 33 000 značek ve 183 kategoriích na 45 trzích za posledních šest let a průzkum mezi 4 000 respondenty, s cílem identifikovat vlastnosti, které značka musí ztělesňovat, příběhy, které musí by měla říci a zkušenosti, které může navrhnout, aby inspirovala lidi.

Z výzkumu vzešlo, že i když značky mohou být inspirativní, tak pro to nedělají dost. Zákazníci chtějí, aby značky byly inspirativní (72%), ale pouze 53% zažilo u značky inspiraci, což představuje výraznou „mezeru v inspiraci“, která nabízí značnou příležitost pro růst značek.

Studie odhaluje dva způsoby, jak může inspirace řídit růst značky; rychlejší růst podílu na trhu a účtovat si víc za za produkty a služby. Inspirace předpovídá 63 % schopnost značky zvyšovat poptávku, 52 % schopnost značek ovládat vyšší ceny a 48 % schopnost značek přesvědčit zákazníky v místě nákupu.

Růst není určen pouze tím, jak lidé vnímají značky nebo jejich hodnoty, ale také tím, co si o nich myslí. I když povědomí je vždy důležitým cílem, studie dokazuje, že inspirace je mnohem lepším prediktorem růstu a v konečném důsledku další fází marketingového vývoje.

V rámci studie vyvinula agentura Wunderman Thompson patentovaný diagnostický nástroj Inspire Score, který řadí 100 nejlepších inspirativních značek v dnešním světě a nejlepší značky na více než 45 trzích po celém světě. Tento žebříček bude každý rok aktualizován, aby sledoval a analyzoval značky, které nejlépe inspirují své zákazníky. V letošním roce vede Amazon a motivuje miliony lidí po celém světě, aby při objevování a prožívání nových produktů a služeb mysleli jinak. Následují společnosti Samsung a Apple, oba úspěšní v propojování lidí s novými věcmi a ve zlepšování životů lidí.

Richard Dunn, Chief Strategy Officer pro EMEA a spolutvůrce Inspiring Growth, Wunderman Thompson řekl:

„Inspire Score se ukázal být vynikajícím prediktorem růstu, a zatímco malé značky mohou svým růstem hodně získat, velké značky mají co ztratit, když nechají skóre spadnout. Studie dokazuje, že v dnešním nestálém klimatu značky mohou podnítit změnu, přimět lidi vidět nové možnosti a přinutit je jednat podle nových nápadů a perspektiv, vytvářet zážitky, které rezonují s hodnotami člověka, a motivovat lidi k dosažení jejich osobních cílů. Výsledkem je, že si spotřebitelé osvojují nová chování, díky nimž mají ze sebe dobrý pocit.“

Mezi klíčové informace ze zprávy patří:

 • Kategorie značky má silný vliv na inspiraci, přičemž technologické značky fungují mimořádně dobře a finanční značky jsou pro změnu nedostatečně zastoupeny.
  Mezi kategoriemi a regiony je významný rozdíl. Brazilci se nejvíce inspirují značkami; zatímco ve Spojeném království je jich nejméně.
  Značky byly nejúspěšnější v tom, že byly motivující, protože jim pomáhaly „objevovat nové věci“ a „přinášet nové nápady/návrhy“.
  Mezi kategoriemi se značky inspirují různými způsoby. Technologické značky mají tendenci inspirovat rozšiřováním obzorů. Retailové značky dosahují relativně vysokého skóre v pomáhání lidem objevovat nové věci, zatímco značkám osobní péče se daří vytvářet inspirativní zážitky.
  U spotřebitelů v Číně a Brazílii je větší pravděpodobnost, že dojde k posunu v chování nebo přístupu v důsledku inspirace značkou.
  Poslání a chování značky jsou důležitými zdroji inspirace.
Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766