Australané jsou vyzváni, aby sdíleli fotografie z pláží pro vědecké účely

CoastSnap je občanský vědecký projekt organizace Spotteron, jehož cílem je zachytit měnící se australské pobřeží. Návštěvníci pláží mohou skrz svůj chytrý telefon zachytit vizuální data, která pomohou vědcům lépe pochopit erozi pobřeží a účinky globálního oteplování.

Snímky se shromažďují prostřednictvím aplikace CoastSnap a jedná se o jednoduchou technologii monitorování pláží, která mění chytré telefony ve výkonná zařízení pro monitorování pobřeží. Princip se opírá o opakované snímky ze stejného místa a sleduje, jak se pobřeží v průběhu času mění v důsledku procesů, jako jsou bouře, stoupající hladina moře, lidská činnost a další faktory. Pomocí specializované techniky známé jako fotogrammetrie mění CoastSnap vaše fotografie na cenné údaje o pobřeží, které využívají vědci zabývající se pobřežím k pochopení a předpovědi toho, jak se pobřeží může v příštích desetiletích změnit.

Fotogrammetrie umožňuje z vašich snímků určit polohu pobřeží s přesností podobnou té, kterou používají profesionální týmy pro pobřežní průzkum. Lidé jsou vyzváni, aby pořídili fotografie na stejném místě (pomocí oficiální aplikace) a zaznamenali přesný čas pořízení snímku. Čím více fotografií určité lokality společnost získá, tím lépe pochopí, jak se dané pobřeží v průběhu času mění. Díky tomu se mohou správci pobřeží připravit na extrémní události a pochopit jejich pravděpodobné dopady.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766