Cannes Lions představil témata pro letošní ročník – točí se kolem kreativního comebacku

V kreativním průmyslu existuje kolektivní tlak na to, aby se dělalo více – a to rychle. Takový je celkový pocit z letošní studie State of Creativity, každoročního průzkumu LIONS mezi kreativní komunitou, ze kterého následně vycházejí témata na daný rok pro festival Cannes Lions. Z letošních dat vyplývá mimo jiné následující:

 • 79 % agentur uvedlo pracovní styly a prostředí jako něco, co je pro jejich budoucí znalosti zásadní nebo o čem se chtějí dozvědět více. A 70 % respondentů uvedlo, že osobní rozvoj je velmi nebo mimořádně důležitou oblastí, ve které potřebují v roce 2022 zvýšit kvalifikaci pracovníků.
 • 85 % respondentů uvedlo, že kreativita zaměřená na udržitelnost je pro dnešní podnikání buď zásadní, nebo velmi důležitá.
 • Pouze 10 % značek si je dnes extrémně jistých při uplatňování komerčně úspěšné kreativity
 • 86 % kreativních partnerů se domnívá, že nejdůležitější je zvyšovat kvalifikaci talentů v oblasti strategického kreativního myšlení
 • 56 % značek a 55 % kreativních partnerů tvrdí, že zajištění talentů je dnes nejobtížnějším aspektem transformační kreativity.

Pod tlakem pandemie se firmy obrátily na kreativitu jako na nejlepší řešení problémů. A ta se osvědčila. Navzdory výlukám a ekonomickým tlakům pomohla kreativita podnikům obnovit kontakt s věrnými fanoušky, přinést dobrodružství prostřednictvím virtuálních zážitků, podpořit těžce zasažené nezávislé komunity a podpořit empatii vůči zdravotníkům.

Nyní je naléhavě nutné uplatnit tento nový druh kreativity v celém podnikání a společnosti, aby se dosáhlo dalšího pokroku. Kreativita s velkým „K“, která se uplatňuje v srdci podnikání. Přichází silný tvůrčí návrat napříč celým průmyslem, který je poháněn inovacemi, cílevědomostí a kreativní odolností.

Výzvy samozřejmě stále existují. Aby bylo možné vytvářet kreativitu, která řeší problémy podniků a vytváří udržitelná řešení, musí se odvětví vypořádat s nevyřešenými problémy: odlivem talentů, důkazy o efektivitě a DE&I agendou (jedná se o zkratku diverzity, rovnosti a inkluze – Diversity, Equity, and Inclusion).

Pro letošní festivalový ročník byly určeny následující témata:

 1. Být zelený se vyplatí – Jak mohou značky zajistit udržitelnost autentičtějším a působivějším způsobem?
 2. Zastupujte ty, kteří nejsou dostatečně zastoupeni – Zlepšení translace diverzity, rovnosti a inkluze v kreativní práci.
 3. Obnovené zaměření na talenty – Změna přístupu odvětví, aby sloužilo talentům zítřka.
 4. Ready Player Two? – Jak můžeme začít vyvažovat velká data, technologie a kreativitu?
 5. Kreativní efektivita: Nápady jako investice – Naučte se efektivněji měřit hodnotu kreativity.
 6. Znovu si představit, znovu vymyslet a znovu vybudovat: Je čas na tovární restart – Jak může kreativita podpořit rozsáhlou transformaci podniku?

V následujících dnech si podrobně rozebereme každé z výše zmíněných témat, tak buďte připraveni na pořádný nášup inspirace a insightů.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766