Muzeum ohroženého umění vyzývá k záchraně ukrajinského kulturního dědictví

Ruská invaze na Ukrajinu přinesla nevídanou zkázu. Vedle obytných budov, škol, dětských nemocnic a porodnic ruské rakety neušetřily ani ukrajinské památky a muzea. V nebezpečné situaci se ukrajinští umělečtí pracovníci sjednotili v úsilí o ochranu kulturního dědictví země. V rámci podpory Ukrajiny spustila pražská pobočka komunikační agentury VCCP virtuální galerii, která umožňuje finančně podpořit a zachránit ukrajinské kulturní dědictví.

Celý výtěžek jde přímo na účet Výboru pro ukrajinská muzea, organizaci věnující se záchraně umění napříč Ukrajinou. „Víme, že je důležité, aby se peníze dostaly na správné místo. Proto jsme se spojili s polským Výborem pro ukrajinská muzea, které vzniklo krátce po začátku války na Ukrajině jako iniciativa Institutu Pawła Włodkowice,“ sděluje Mirka Štajnberger, koordinátor projektu.

Za dobu jejich fungování se pomoc dostala již do více než 40 institucí na Ukrajině. Prvotní aktivity zahrnovaly organizaci transportu s materiálem potřebným pro ochranu, digitalizaci muzejních děl a také podporu při nákupu počítačového vybavení. V další fázi chce Výbor pro ukrajinská muzea (KPMU) rozšířit škálu pomoci o podporu muzeí při obnově a odstraňování následků škod.