Týraní senioři mohli najít pomoc skrze zprávu skrytou v novinové křížovce

Na Novém Zélandu dochází k nekontrolovatelnému růstu týrání seniorů, přičemž každý rok je týráno více než 70 000 seniorů. A co je horší, více než 75 % z nich je týráno jejich vlastní rodinnými příslušníky. Proto sdružení Office for Seniors vytvořilo linku 800 EA NE OK, která má pomoci obětem zneužívání starších osob ve věku nad 65 let. Ale na tuto linku pomoci sotva někdo zavolal. Ne proto, že by nepotřebovali pomoc, ale proto, že bylo málo povědomí o tom, co je týrání seniorů. Úkolem bylo poučit starší lidi o tom, jaké zacházení není v pořádku, a vyzvat oběti, aby zavolaly na linku pomoci – to vše bez toho, aby si toho všimli samotní násilníci.

Nápad

S téměř každým vydání novin v zemi bylo doručeno 3,6 milionu tajných křížovek. Na první pohled vypadaly jako obyčejné křížovky v novinách, něco, nad čím většina seniorů dumá každý den. Ale každá denní křížovka měla jedno zvláštní vodítko, která definovala typ špatného zacházení, se kterým se může setkat starší člověk. Po dva týdny vedly všechny vodítka ke stejné odpovědi: týrání, následované linkou pomoci. Jakmile křížovky skončily a oběti měly čas vyhledat pomoc, média, která křížovky publikovala, nyní tento příběh odhalily národu a pomohly konečně tento problém dostat na světlo.

Výsledky

Prvním cílem kampaně bylo zvýšit hledání pomoci prostřednictvím linky pomoci pro týrané seniory. V prvním týdnu vydávání křížovek se počet telefonátů zvýšil o 112 %.
Druhým cílem bylo zvýšit národní povědomí o tom, co představuje týrání starších lidí. S malým PR rozpočtem ve výši 6 000 dolarů, tiskovou zprávou a nápadem provokujícím k zamyšlení bylo zajištěno 22 redakční pokrytí v mediích v tisku, online a hlavních vysílacích zprávách. Výsledkem byla celková hodnota PR ve výši 675 000 USD a návratnost investic 112:1.
Hovory se během tohoto období dále zvýšily o 271 %. Analýza ukázala, že o kampani slyšela že třetina Novozélanďanů. Více než polovina z nich uvedla, že to změnilo jejich pohled na to, co je týrání seniorů a kdo jsou hlavní trýznitelé. Poslankyně a ministryně pro seniory Tracey Martinová byla navíc vyzvána, aby slíbila, že vláda bude více investovat do sběru dat a zdrojů na ochranu seniorů.

Insight

Všichni v reklamním světě jsme v dnešní době tak trochu posedlí digitálem. Na jedné straně se zde dějí všechny ty inovace. Na druhé straně je to místo, kde boti chrlí stále více nesmyslů a čím dál více lidí si kvůli tomu instaluje blokátory reklam. Je tak snadné zapomenout, že existuje jedna demografická skupina, pro kterou jsou stará média stále aktuálními médii. Většina lidí starších 65 let stále čte noviny a knihy, a to je elegantní insight této kampaně. Násilníci, kteří jsou mladší, nevěnují novinám pozornost, což umožnilo doručit seniorům sdělení o lince pomoci. Další důkaz, že kreativita je často záležitostí mazanosti stejně jako čehokoli jiného.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766