Výsadba plodin v mřížkovém vzoru zlepšuje výnosy a pomáhá prostředí

Vědci nedávno zjistili, že plodiny osázené v mřížkovém vzoru výrazně zlepšují celkový výnos pole. Studie, kterou provedl tým vědců z Kodaňské univerzity (Department of Plant and Environmental Sciences and the Northeast Agricultural University in China), se zaměřila na některé z nejběžnějších potravinářských plodin na světě, včetně sóji a pšenice. Bylo zjištěno, že prostorová jednotnost vysazených plodin významně zlepšuje zdraví zeminy a okolní půdy.

V současné době je většina plodin zaseto v dlouhých, přímých řadách a uvnitř každé řady je velká variabilita rozestupů. Při použití doporučeného mřížkového vzoru výsadby jsou rostliny v jednotném odstupu od sebe navzájem, a to jak mezi řadami, tak uvnitř řad. To podstatně snižuje potřebu herbicidu, protože důslednější šíření rostlin a jejich listů pomáhá potlačovat růst plevelů.

Rovnoměrně rozmístěné rostliny navíc zajišťují, že větší podzemní oblast je pokryta kořeny, což posiluje schopnost půdy zadržovat živiny a snižuje odtok vody po dešti. Projekt je tradičně obtížně dosažitelný ve velkém měřítku, ale výzkumný tým věří, že nové technologie umožňují dosažení takovýchto sázecích vzorců. Zatímco nákup nového stroje je počáteční cena, zvýšené výnosy plodin a snížené náklady na boj proti plevelům by měly pomoci pokrýt náklady.

Zdroj fotografie: Pexels

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3635