Proč si generální ředitelky v Nizozemsku mění jména na Peter?

V Nizozemsku je více generálních ředitelů jménem Peter než generálních ředitelek. Spolky WOMAN INC a BrandedU vyzvaly ženy v Nizozemsku, aby si na síti LinkedIn změnily jméno na Peter – a upozornily tak společně na genderový nepoměr mezi muži a ženami ve vysokých funkcích.

Šokující čísla ukazují, že ženy tvoří v Nizozemsku pouze 4,82 % generálních ředitelů, přičemž genderová nerovnost je stále obrovskou překážkou. A znepokojující statistika ukazuje, že vyšší procento generálních ředitelů se jmenuje právě Petr.

Do projektu se již zapojily některé vysoce postavené nizozemské generální ředitelky, včetně političky Sylvany Simonsové a redaktorky časopisu Vogue Netherlands Yeliz Çiçekové.

Linda de Graaff, výkonná ředitelka a spoluzakladatelka společnosti The Family Amsterdam, uvedla: „Tvrdě pracujeme pro naše klienty, ale máme také oči a uši otevřené pro kampaně, které mohou něco změnit. Když jsme si přečetli článek, podle kterého bylo v Nizozemsku více generálních ředitelů jménem Peter než generálních ředitelů, kteří jsou ženy, okamžitě jsme věděli, že musíme něco udělat, abychom pomohli. Odtud vzešel nápad požádat co nejvíce žen, aby si na LinkedIn dočasně změnily jméno na Peter, a upozornily tak na tento problém – koneckonců, když se jmenujete Peter, máte větší šanci stát se generální ředitelkou.“

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3635