Telefriending pomáhá osamoceným seniorům z LGBTQIA+ komunity

Nová služba „telefriending“ (telepřátelství) poskytuje společnost izolovaným starším lidem z LGBTQIA+ skupiny.

Službu nabízí společnost Open Doors London (ODL), členská organizace pro LGBTQIA+ lidi starší 50 let. Od spuštění linky důvěry telefonuje s dobrovolníkem více než 470 starších lidí každý týden. Tito dobrovolníci neboli „telefrienders“ poskytují emocionální podporu a spojují členy ODL se službami pro základní životní potřeby – jako jsou domácí opravy a nákup potravin.

Objednávky v karanténě ponechaly starší lidi z LGBTQIA+ komunity ještě ve větším riziku osamělosti než jejich vrstevníci. Nedávná zpráva společnosti Stonewall zjistila, že lesbické, homosexuální a bisexuální osoby starší 55 let jsou pravděpodobně single a žijí osamoceně.

Insight: Telefriending buduje mezigenerační přátelské vztahy, když jsou nejvíce potřeba.

Photo by RODNAE Productions from Pexels

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766