Pokoje obětí dopravních nehod se objevily v nabídce Booking.com jako varování

Kreativní poradenská agentura Happiness Brussels – pobočka FCB – proměnila „jednu z nejhmatatelnějších vzpomínek rodičů“ na jejich děti, které tragicky zahynuly při autonehodách, v komunikační nástroj s řidiči během svátečního období, kdy mnoho Belgičanů jede autem na dovolenou. Tato snaha je nejnovějším počinem dlouhodobého partnera agentury, sdružení Rodiče obětí dopravních nehod (OVK/PEVR), a spočívá v tom, že sdružení uvádí na portálu Booking.com některé pokoje, které však nejsou k dispozici k pronájmu.

Kampaň „Prázdné pokoje“ je postavena na skutečnosti, že mnoho rodičů, kteří přijdou o své dítě při autonehodě, obvykle zanechává pokoj svého dítěte nedotčený – takový, jaký byl v den, kdy navždy odešlo. Matka Stana, malého chlapce, který zemřel při dopravní nehodě v roce 2019, říká, že v chlapcově pokoji nemůže nic změnit, protože by se cítila, jako by ho „znovu ztratila“, a dodává, že je to to nejbližší, co může ona a její rodina svému dítěti dopřát. Stejně jako Stanovi rodiče si stejnou zkušeností procházejí i další lidé, kteří prostřednictvím nezměněných pokojů udržují vzpomínku na svého zesnulého syna nebo dceru.

Každý rok se v Belgii stane obětí dopravní nehody kvůli rychlé jízdě více než 200 lidí. Zvláštní pozornost je věnována období prázdnin; vzhledem k povětrnostním souvislostem se motoristům doporučuje jezdit opatrněji, věnovat větší pozornost silnici a přizpůsobit rychlost jízdy někdy ztíženým zimním podmínkám. S cílem vyslat řidičům toto poselství a vyzvat je k zodpovědnosti za volantem uvedlo sdružení na portálu Booking.com několik pokojů patřících mladým lidem, kteří zemřeli při dopravních nehodách.

Pokoje jsou na platformě umístěny symbolicky, žádný z nich není ve skutečnosti k pronájmu. Celkem se jedná o tři pokoje: pokoj Stana – výše zmíněného mladíka, který by se dnes dožil 24 let, pokoj Thea, který zemřel v roce 2003, a pokoj Sofie, která se stala obětí dopravní nehody v roce 2016.

Philippe Fass, kreativní ředitel společnosti Happiness Brussels, říká: „Když rodiče přijdou o dítě při dopravní nehodě, často nechávají svůj pokoj takový, jaký byl v den, kdy jejich dítě odešlo naposledy. Je to jedna z nejhmatatelnějších vzpomínek, které mohou rodiče mít. Nezměněná povaha pokoje znamená, že stále cítí přítomnost svého dítěte. Nyní, když bude mnoho lidí cestovat na dovolenou, umisťujeme některé z těchto pokojů na Booking.com jako symbolický akt, který má poukázat na souvislost mezi cestováním, rezervací pokojů a opatrnou jízdou.“

Součástí kampaně „Prázdné pokoje“ je video, které dokumentuje, jak Stanova rodina hovoří o pokoji malého chlapce, a webová stránka, přičemž rodina a influenceři z oblasti cestování budou svou podporu vyjadřovat i dalším sdílením tohoto poselství.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766