Na co myslet při řízení rizik u reklamy

Nemějte obavy, reklama je méně riskantní, než se zdá. Jakákoliv reklama zvyšuje pravděpodobnost výběru značky bez ohledu na obsah („efekt pouhého vystavení“).
Nemějte obavy, že byste si s vaší reklamou „odcizili“ lidi. Negativní výsledky jsou vzácné nebo neexistují.
Mějte spíše obavy o jiných formách marketingu. Špatně promyšlené změny produktu nebo balení mohou způsobit pokles prodeje. Většina promo akcí je vyhazování peněz. A nejhorší na tom je, že mohou snižovat tržby v následujících měsících, dokonce i let. Špatné PR může úplně zabít značku.
Zamyslete se nad rizikem, když nebudete využívat reklamu. Dva roky bez podpory může stačit k tomu, aby značka upadla v zapomnění, pokud se konkurenti chopí příležitosti.
Snižte rizika tím, že budete zakládat investiční rozhodnutí na důkazech a analýzách. Nikoliv na módních teoriích a „skupinovém myšlení“. Odhalte svůj plán k nezávislému podrobnému zkoumání. Nejlépe odborníkům.
Zkoumejte své tržby a zisky – to jsou největší určující činitele marketingové návratnosti investic (ROI). Soustřeďte svou palebnou sílu na velké výrobky a trhy s vysokými maržemi.
Vyberte si média s nízkými náklady na expozici a buď:

  • a) se snažte o široký dosah a emoční sílu (budování značky) nebo
  • b) provádějte vysokou míru odezvy/response rate (aktivace).

Přidělte většinu vašeho rozpočtu na věci, které v minulosti fungovaly dobře. Pokračujte ve starých kampaních, pokud stále fungují. Ale vždy šetřete malý rozpočet, abyste se pokusili o nové věci. Pokud budou fungovat, tak jich udělejte více.
Své nápady otestujte co nejdříve na skutečných lidech. Kvalitativní testování může být více informativní než kvantitativní předběžné testování, a to zejména v raných fázích. Vždy nechte prostor pro úsudek a intuici.
Vylepšete tyto intuice tím, že důkladně vyhodnotíte vše. Zjistěte, co skutečně funguje a co ne. Uchovávejte si dobré záznamy. Učte se od všeho, co děláte. A sdílejte tyto poznatky.
Nebojte se selhat. Selhání je znamením kreativity a může to být skvělý učitel. Omezte rizika tím, že budete selhávat málo a rychle. Když selžete, přijměte to, připusťte si to a poučte se z toho.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766