Jaký je rozdíl mezi efektivitou a výkonností

Je třeba pochopit rozdíl mezi efektivitou a výkonností, protože se nejedná o to samé. Zajímejte se primárně o efektivitu (míra dosažení vašich cílů). Výkonnosti (poměr efektivity vůči úsilí) věnujte sekundární pozornost.
Nikdy nemějte výkonnost jaké své jediné zaměření. To vede ke snížení rozpočtu, poklesu tržeb a snižování zisku.
Zaměřte se na efektivitu. Cílem je maximalizovat zisk (finanční efektivnost), ne ROI (finanční výkonnost).
Stanovte jasné cíle. Pokud tak neučiníte, máte nakročeno k selhání (podrobnější informace naleznete zde).

  1. Začněte s obchodními cíli. Jak to přinese zisk? Kolik toho potřebujete prodat? Za jakou cenu?
  2. Pak nastavte marketingové cíle. Ke komu potřebujete mluvit? Co od nich chcete udělat?
  3. Nakonec se zamyslete nad komunikačními cíli. Kolik lidí potřebujete k dosažení cíle? Co chcete, aby si mysleli a cítili? Jak vám v tom pomůže komunikace?

Získejte správné načasování. Lepší je toho využít zhruba hned teď než plýtvat celý rok na to, aby to bylo perfektní. Určete pro to dostatečný rozpočet. I ta nejlepší kampaň na světě selže bez investic.
Nastavte a přidělte rozpočet, abyste prvně maximalizovali efektivitu, výkonnost řešte jako druhou v pořadí.
Spojte to s aktivitou budování značky – je to nejúčinnější nástroj ve vašem arzenálu. Podpořte to pomocí vysoce výkonné aktivace – zvyšuje to výkonnost. Udělejte mezi těmito dvěma položkami rovnováhu tím, že rozdělíte svůj rozpočet zhruba 60 % na budování značky, 40 % na aktivaci.
Zvyšte výkonnost tam, kde můžete. Ale ujistěte se, že to srovnáváte. Buďte opatrní, pokud jde o změnu rozpočtu mezi značkou a aktivací. Fungují různě v různých časových intervalech.
Nebuďte příliš nadšeni z drobných aktivit, které se zdají vysoce výkonné. Taková výkonnost pravděpodobně zmizí, pokud za ně budete utrácet více.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766