Demotivační dopis upozorňuje zaměstnavatele, jak týrání v dětství ovlivňuje člověka v dospělosti

Innocence in Danger je celosvětové hnutí bojující za ochranu dětí před všemi druhy násilí, zejména před sexuálním zneužíváním. V nové kampani chtěl oslovit společnosti a přimět je, aby si uvědomily, že by měly být součástí boje za ochranu dětí. Vzhledem k tomu, že tradiční osvětové kampaně na společnosti neměly velký dopad, tak nápadem bylo nemluvit o týraných dětech, ale o traumatizovaných dospělých, kteří se tak zároveň stávají traumatizovanými zaměstnanci.

Vznikla tak fiktivní postava Julien Miraute, která byla vytvořena k personifikaci milionů obětí. Julien se ucházel o práci online i offline formou zasláním demotivačního dopisu místo motivačního. V něm se například můžete dočíst: „Byl bych špatným kandidátem na tuto pozici. Nedůvěřuji lidem; Náhle odcházím z jednání; Zamykám se ve své kanceláři; Připadá mi obtížné poslouchat lidi.
A na konci dopisu vysvětluje: „Za to vděčím blízkému rodinnému příslušníkovi, který mě týral, když mi bylo osm let.“ Dopis byl zaslán zástupcům lidských zdrojů ve 100 firem.

S celkovým rozpočtem pouhých 4 000 EUR (105 tisíc korun) kampaň vygenerovala takové PR, které vedlo ke zvýšení provozu na webu o 3 000 %. Dary vzrostly o 35 % a na dopis skutečně odpovědělo pět společností, aby úzce spolupracovaly se sdružením jménem svých potenciálně postižených zaměstnanců.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762