Důležitost hudby v reklamě

Mějte povědomí o síle hudby. Je to jeden z těch „detailů, na kterém záleží“. Pochopte různé způsoby fungování hudby a používejte hudbu k tomu, abyste reklamu učinili příjemnější. Nezapomeňte, že líbivost je jednou z nejlepších forem efektivnosti reklamy.
Použijte hudbu k povzbuzení emocí. Emocionální asociace mají velký vliv na dlouhodobou preferenci značek. Hudba pomáhá k získání další expozice prostřednictvím mediálního pokrytí, vysílání v rádiu a sdílení na internetu. Hudba je skvělý způsob, jak můžete svou reklamu proslavit.
Chcete zapamatovatelnost? Hudba je klíč. Hudbu si snadno zapamatujeme, někdy i po mnoho let. Všichni dokážeme zpívat znělky z našeho dětství. Využijte hudbu jako výrazné aktivum značky, které můžete dlouhodobě „vlastnit“.
Věnujte hudbě více pozornosti. Připomeňte svým klientům, že výzkum ukazuje, že hudba dokáže efektivně zvýšit prodeje o 20-30 %.
Nenechte se pobláznit konvenčním výzkumem, abyste podcenili sílu hudby. Není snadné měřit účinky hudby pomocí tradičních dotazníků.
Využijte výzkumnou metodologii, která zachytí implicitní emotivní účinky hudby. Typická pětibodová stupnice hodnocení „Líbí se mi hudba“ na předběžném testování selhává v ospravedlnění významu hudby. Vždy testujte reklamy s hudební skladbou, kterou chcete použít ve finálním spotu.
Investujte čas, peníze a energii, abyste získali požadovanou stopu. Hudba je příliš důležitá, aby se řešila až poté. Proto přemýšlejte v rámci investice, nikoliv nákladů. Nezapomeňte, že správná hudební skladba může sama snadno určit, zda se vaše reklama zaplatí.

Díky hudbě jsou reklamy efektivnější

 

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766