Jak kreativita přispívá k úspěchu reklamy

Vaše skvělá strategie a nápad nestačí. Exekuce čili provedení je to místo, kde se odehrávají ta kouzla. Proto nikdy nepodceňujte význam kreativity. Skvělá kreativita může způsobit, že se váš rozpočet nafoukne 10 krát.
Musíte porozumět tomu, jak budou vaše reklamy fungovat. Jedná se o reklamy typu „Systém 1“ nebo „Systém 2“ (Viz rozebrání jednotlivých systémů ve starší kapitole), protože v každém systému je role kreativity odlišná.
V rámci “systému 1” neposkakujte kolem explicitních sdělení nebo racionálním přesvědčování. Použijte kreativitu k vyvolání emocí a vytváření asociací, které ovlivňují lidi méně vědomě a méně racionálně. Nemusí to dávat smysl.
V případě “systému 2” použijte kreativitu, abyste zvýraznili produkt, značku a sdělení. Neodvracejte od toho pozornost. Jednoduché sdělení funguje nejlépe.
Nemyslete si, že emoce v „systému 1“ znamená, že máte lidi rozbrečet nebo je nahlas rozesmát. Jejich komplikované pocity mohou být rezervované. A nemyslete si, že přesvědčovací “systém 2” je naprosto racionální. Emoce a pocity jsou ústředním bodem všech lidských rozhodnutí. Naučte se lekce přesvědčování od velkých řečníků: způsob, jakým to říkáte, je stejně důležitý jako to, co říkáte.
Vždy se zaměřte na kreativní práci, která je naprosto odlišná a okamžitě rozeznatelná jako vaše značka. Značka je vždy důležitá bez ohledu na to, jak fungují vaše reklamy. Ale branding je víc než jen logo.
Nepřemýšlejte o kreativitě jen jako o inovaci. Někdy je inovace důležitá. Reklamy “systému 2” se mohou zaměřit na „nové novinky“. Úplně nový nápad může také získat silnou odezvu z “systému 1”. Ale někdy je to stejně efektivní jako „dělat společnou věc neobvykle dobře“.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766