Na co si dávat pozor při výběru mediálních kanálů

Zapamatujte si, že tu jsou dva hlavní úkoly pro každou marketingovou kampaň: budování značky a aktivace prodeje. Proto přizpůsobte médium k danému úkolu.
Přidělte zhruba 60 % z komunikačního rozpočtu na budování značky, 40 % na aktivaci prodeje. Upravujte podle vaší kategorie a značky.
Musíte dobře chápat, která média jsou vhodnější pro budování značky a která jsou vhodnější pro aktivaci. Pro aktivaci použijte cílená média. Mluvte s lidmi, kteří kupují v daném okamžiku nebo to v brzké době plánují.
Chcete-li poslat těmto lidem relevantní sdělení a informace, tak zvolte médium, do kterého můžete dát hodně informací. Neztrácejte čas zábavou nebo sváděním. Aktivace je o výkonnosti. Udělejte z toho rychlý a snadný nákup. Zahrňte mechaniku přímé reakce. Objednání jedním klikem je paradigmatem.
Digitální kanály jsou ideální pro aktivace. Jsou úzce zaměřené, bohaté na informace a responzivní. Placené vyhledávání je v současné době pravděpodobně aktivační médium, společně s e-mailem a programatickou reklamou.
Pro budování značky zvolte širokoúhlé médium. Komunikujte ke každému, kdo by mohl nakupovat v dané kategorii v příštích dvou nebo třech letech. Pochopte, jaká média dosáhnou rychlého zásahu. Offline média dělají tuto práci nejlépe, ale digitální kanály mohou pomoci, zejména u mladého publika.
Vyberte emotivní média pro budování značky. Obrázky fungují lépe než slova a video funguje ještě lépe. Hudba hraje důležitou roli.
Nezapomínejte na televizní reklamu. Zasáhnete spousty lidí, vyvoláte jejich emoce a donutíte je mluvit. Je to stále nejsilnější mediální formát, který máme. Online video můžete použít pro doplnění televizní reklamy. Rozšiřuje totiž zásah a umožňuje lidem sdílet vaši reklamu.

Photo by Mike from Pexels

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766