Japonsko doufá, že manželské granty oživí stárnoucí populaci

Počínaje dubnem 2021 poskytne Japonsko novomanželům 600 000 jenů (130 000 CZK) na pokrytí výdajů po svatbě, například nájmu. Způsobilé páry musí být mladší než 40 let a mít příjem v domácnosti méně než 5,4 milionu jenů (1 150 000 CZK).

Grant je součástí iniciativy japonské vlády na zvýšení populace země. Japonsko je považováno za „SuperAging “ (super-zestárlý) národ – senioři ve věku 65 let a více tvoří 28 % zdejší populace. Za stárnoucí populaci země může dlouhodobě nízká porodnost. Zmenšující se pracovní příležitosti pro muže a potíže, kterým ženy čelí při sladění práce a péče o děti, způsobují, že se mladí Japonci berou pozdě nebo zůstávají svobodnými.

V loňském roce se v Japonsku narodilo přibližně 864 000 dětí, což je nejnižší počet novorozenců v zemi od začátku evidence porodnosti v roce 1899. Současná japonská populace – přibližně 126 milionů – očekává do roku 2065 pokles na 88,08 milionu.

Insight: S poklesem porodnosti budou vzrůstat finanční iniciativy ke stimulování přežití rodin.

Photo by Ichad Windhiagirifrom Pexels

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766