Platforma FCBS Carbon pomáhá architektům odhadovat uhlíkovou stopu plánovaných budov

Architekti se staví do popředí hnutí za vývoj uhlíkově neutrálních a uhlíkově negativních budov. Studio architektury a designu Feilden Clegg Bradley Studios (FCBS) pracuje na usnadnění vývojem bezplatného nástroje s názvem FCBS Carbon, který pomáhá architektům odhadnout celoživotní uhlíkovou stopu plánované budovy.

Celoživotní uhlíková stopa se vztahují k CO2 emitovanému po celou dobu životnosti budovy. Znalost uhlíkové stopy po celou dobu životnosti může architektům umožnit doladit jejich návrhy tak, aby produkovaly méně emisí. Nástroj FCBS Carbon pomáhá architektům rychle a snadno vytvořit tabulku potenciálních dopadů budovy na životní prostředí. Architekti pak mohou vidět, jak změny plánů a materiálů ovlivňují uhlíkovou stopu.

Tento nástroj vznikl z iniciativy Architects Declare, která vyústila v závazek podepsaný významnými architektonickými firmami, který pomůže zmírnit klimatickou krizi prací na minimalizaci odpadu a dosažení nulového uhlíkové stopy ve všech nových stavebních projektech. Mohlo by to také pomoci architektům splnit výzvu RIBA 2030 Climate Challenge, která požaduje, aby všechny nové a dovybavené budovy dosáhly nulové uhlíkové stopy po celou dobu životnosti.

Ian Taylor, partner společnosti Feilden Clegg Bradley Studios, vysvětluje, že: „FCBS Carbon využívá standardizovaná a srovnávaná data, která průmyslovému odvětví umožňují orientovat se ve složitých konstrukčních proměnných bez zátěže pokaždé vytvářet plný kus materiálu… Vnímání uhlíku nám také pomáhá pochopit hodnotu materiálů, které již máme.“

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766