Jak správně nastavit marketingový rozpočet

Pamatujte si, že marketing je z velké části hra s čísly. Efektivní kampaně musí oslovit spoustu lidí; mnoho z nich ani není teď na trhu.
Nemyslete si, že můžete dosáhnout zásahu a požadovaného měřítka bez placených médií. Postavte se tváří v tvář faktům. Rozpočty jsou stále důležité. Skvělá kreativní práce a chytré plánování médií posouvají rozpočty mnohem dál. Obecně platí, že čím více utratíte, tím efektivnější kampaň bude.
Nedovolte, aby byly rozpočty určovány historií nebo politikou. Zamyslete se nad tím, co je nezbytné pro splnění vašich obchodních cílů.
„Nulové rozpočty“ jsou dobrá disciplína. Mějte však na paměti, že je stále třeba zahrnout rozpočet na udržení stávající poptávky.
Obeznamte se s jednoduchými způsoby nastavení rozpočtu, jako jsou poměry reklamy vůči prodeji a SOV (share of voice).
Pro důmyslnější nastavení rozpočtu použijte ekonometrii.
Nepoužívejte ROI k nastavení rozpočtu – to vždy vede ke škrtům. Cílem je maximalizovat čistý zisk a nikoliv návratnost investic. Poté pro danou úroveň rozpočtu přidělte rozpočty, abyste maximalizovali návratnost investic.
Skládejte rozpočty z dlouhodobého hlediska, nejen na počáteční fázi.
Nepanikařte, když se časem vaše prodeje ustálí na stejné úrovni. To je normální. Reklama nyní udržuje úroveň prodejů. Buďte si vědomi toho, že pokud snížíte rozpočet na reklamu, tak klesnou i tržby – a může být obtížné zvrátit napáchané škody.
Připomeňte držitelům rozpočtu, že dva roky bez reklamy stačí k zabití značky, pokud konkurenti využijí dané příležitosti.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766