Jak přistupovat k měření efektivity a výkonnosti

Nezaměňujte efektivitu s výkonností. Efektivita je míra dosažení vašich cílů. Výkonnost je míra úsilí, která je potřebná k jejich dosažení. Proto se nejdříve zaměřte na efektivitu, teprve potom na výkonnost.
Věnujte větší pozornost metrikám hodnotících efektivitu. Jedná se o velká, absolutní čísla: počet lidí, kteří byli rekrutováni, čisté tržby nebo vygenerovaný zisk atd.
Příliš se nezdržujte nad výkonnostními metrikami. Jedná se obvykle o poměry: náklady na expozici (cost per exposure), náklady na nábor (cost per recruit), návratnost investic apod.
Nikdy nepoužívejte výkonnostní metriky k nastavení rozpočtu. Zmenšující výnosy znamenají, že nejsnazší způsob, jak zvýšit výkonnost, je snížit rozpočty. To vede k poklesu tržeb a zisku.
Nesnažte se cílit příliš úzce. Může to být sice výkonnostní, ale zřídkakdy je to efektivní. Úzké cílení znamená nízké tržby a zisk.
Zkontrolujte, zda přínos cílení převažuje nad náklady. Vysoce cílící média jsou často drahá. Chcete-li okamžitou aktivaci prodeje, zaměřte se na uživatele, kteří pravděpodobně budou kupovat v dané kategorii teď nebo v brzké době. Ale pro dlouhodobější budování značky jděte zeširoka. Komunikujte s každým, kdo může nakupovat v příštích několika letech.
Myslete na to, jak ovlivnit lidi přes sociální sítě. Kupující jsou ovlivňováni lidmi kolem nich.
Pokud můžete, miřte ke slávě. Přimějte lidi o reklamě mluvit a sdílet ji. Získejte pokrytí v médiích. Slavná reklama může být vysoce efektivní a výkonná.
Příliš se nebojte „odpadu“. Dělat něco velkého a drahého může být efektivní samo o sobě. Může to vydávat signál, že vaše značka vzkvétá, je oblíbená a je zisková („Efekt pavího ocasu“).

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762