Proč dávat během kampaně větší důraz na zásah

Vždy se snažte získat více zákazníků ze všech segmentů trhu. Důležitější je spíše zásah, než frekvence – je to hlavní způsob růstu značek. Oslovte co nejvíce lidí, kteří kupují vaši kategorii. Pravidelně k nim mluvte; reklamní vzpomínky se vytrácejí. Ale vyhněte se opakovanému zasahování stejných lidí. Snižuje to výnosy.
Vytvářejte a udržujte „mentální dostupnost“. Ujistěte se, že vaše značka přijde snadno na mysl; vyvolává bohaté asociace, pocit důvěry, a zdá se být „přirozenou volbou“.
Snažte se získat více vystavení než konkurenti. Podíl vystavení (share of exposure) má vliv na podíl mysli „share of mind“.
Nenechte se svést pokušením oběda zdarma. „Vlastněná“ a „získaná“ média mají zesilující efekt, ale zřídkakdy dobře fungují bez „placených“ médií. Ujistěte se, že váš rozpočet je dostatečně velký.
Během budování zásahu se snažte udržet frekvenci pod kontrolou. Pokud používáte digitální média, určete frekvenci přímo. V opačném případě je třeba kontrolovat frekvenci šířením aktivity po celý rok.
Pochopte sezónnost vaší značky a naplánujte ji. Všechny trhy jsou do určité míry sezónní. Pokud je sezónnost slabá (např. toaletní papír), snažte se o celoroční přítomnost. Pokud je sezónnost silná (např. Vánoční stromky), soustřeďte se na reklamu v době nákupu.
Nezapomeňte, že ceny médií jsou také sezónní. Pokud můžete, tak se vyhněte drahým časovým úsekům v roce.
Můžete použít ekonometrii pro optimalizaci kompromisu mezi zásahem, frekvencí, sezónností a mediálními náklady.

Photo by Jose Francisco Fernandez Saura from Pexels

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766