Fotbalová asociace ČR spouští kampaň na podporu fotbalových sportů

Fotbalová asociace ČR nechala vytvořit novou identitu, aby podpořila rozvoj fotbalového sportu ve všech jeho podobách. Vznikla tak nová značka Náš fotbal, která sdružuje vše, co nespadá přímo pod Fotbalovou asociaci ČR, reprezentační výběry a nejvyšší profesionální soutěže. Zároveň ale nová značka vytváří zázemí, z kterého mohou tyto instituce čerpat. Cílem je nechat volnost pro přirozený rozvoj a vlastní iniciativu jejím jednotlivým členům.

Svět organizovaného fotbalu je velmi bohatý a má u nás dlouhou tradici. Nedávno jsme oslavili výročí 120 let české kopané, a přestože je fotbal u nás sportem číslo jedna, ubývá lidí, kteří ho aktivně hrají. Jednou z největších výzev je oslovení mladé generace, ale chybí i kvalifikovaní trenéři, kteří by mladé talenty vychovávali. Chtěli jsme proto vytvořit základnu pro český fotbalový sport, která by zastřešila širokou rodinu fotbalových sportů a zároveň podpořila rozvoj našeho nejpopulárnějšího sportu ve všech jeho podobách,“ říká Václav Kudrna, ředitel pro strategii FAČR.

Vizuální identitu pro značku Náš fotbal navrhla a kompletní brandový manuál připravila agentura VMLY&R ve spolupráci s designérem Janem Mouchou. Tzv. dynamický logotyp Našeho fotbalu vyjadřuje rozmanitost střel na branku pomocí různého umístění a velikosti písmene „O“ coby míče. V různých reklamních a komunikačních materiálech je tedy možné použít jednu z těchto variant.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766