Značka Magnum napomohla, aby po Dante konečně políbil svou múzu Beatrici

Předpokládá se, že Dantova Beatrice je založena na skutečné ženě, Beatrici Portinariové, kterou prý Dante potkal pouze dvakrát v životě při různých příležitostech v rozmezí devíti let. Přestože se vyskytuje ve dvou spisovatelových největších dílech, Nový život a Božské komedii, stále není zcela jasné, proč se Dante do Beatrice zamiloval, když o ní věděl jen velmi málo.

Dopad jejich setkání byl tak velký, že si básník lásku k ní nesl po celý život. Je to milostný příběh, v němž se mu nikdy nepodařilo svou múzu políbit. Až dosud. U příležitosti 700. výročí básníkovy smrti a také Mezinárodního dne polibku (6. července) našla italská značka Magnum, která se věnuje potěšení a umění, způsob, jak Danta a Beatrici spojit, a to na obraze, který vytvořil uznávaný umělec Roberto Ferri.

Umělecké dílo „Polibek Danta a Beatrice“, vyvinuté s pomocí agentury LOLA MullenLowe, oslavuje Dantovo velké dílo a lásku, kterou choval k Beatrici. Díky značce Magnum se dozvídáme, že „Rozkoš má více než jednu vrstvu“, což je filozofie, která je tak trochu vyšitá ve vizuální genetice uměleckého díla. Obraz zkoumá téma nesmrtelné lásky, kde se Dantova vášeň snoubí s Beatricinou čistotou, a v centru pozornosti je samozřejmě polibek.

Kromě něj se diváci mohou do příběhu ponořit ještě hlouběji, a to postupným dešifrováním jeho vrstev: Objetí mezi oběma tvoří symbol nekonečna a doplňuje jejich věčnou lásku. Obraz zarámovaný do kruhu v nás vyvolává představu dokonalosti a věčnosti a připomíná nám Dantovu lásku k Beatrici.

Beatrice, běžně ztotožňovaná s ženou, která Danta provází celým Rájem, je na ilustraci zobrazena nahá, protože „je ztělesněním absolutní lásky“, symbolem čistoty. Protože pohané nemohou vstoupit do ráje, přebírá od Vergilia roli průvodce múza. Jak se diváci dozvídají z webové stránky nabízející další podrobnosti o obraze, představovala ztělesnění blažené lásky, božského zjevení, teologie, víry, kontemplace a milosti.

„Když jsem byl požádán, abych vytvořil ‘Polibek’, věděl jsem, že stojím před výzvou s nesmírnou odpovědností, a to i vůči své vlastní umělecké identitě. Soustředil jsem se na emoce Danta a Beatrice a dílo postupně získávalo tvar, který se zhmotnil v triumfu smyslnosti,“ říká Roberto Ferri.

Dílo papežova portrétisty kombinuje Caravaggiovu techniku chiaroscuro – v níž umělec izoloval postavy a pomocí dramatického světla zvýrazňoval jejich emocionální napětí – se sochou Antonia Canovy „Psyché oživená Amorkovým polibkem“ a Hayezovým obrazem „Polibek“, na němž je zobrazeno jedno z nejvášnivějších a nejintenzivnějších zobrazení polibku.

Obraz je vystaven v sídle Dante Alighieri Society v Palazzo Firenze v Římě a bylo možné jej obdivovat do 11. července 2021. Ti, kteří si dílo nemohou prohlédnout osobně, jej mohou navštívit virtuálně na stránkách ilbaciodidante.com. Magnum navíc k obrazu vytvořilo krátký film, který vyjadřuje vášeň Danta a Beatrice.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766