Proč je pro stratégy důležité kritické myšlení

Nedělejte unáhlené závěry. Jsme předurčení k tomu, abychom měli předtuchy. A pokud jste dobří, můžou být dokonce správné. Ale je třeba si udržovat otevřenou mysl. Proto se dostaňte z bubliny. Obklopte se lidmi, kteří nesdílí vaše hodnoty. Čtěte zeširoka. Vypadněte z agentury. Nikdy nepředpokládejte, že ostatní lidé myslí stejně jako vy. Nabírejte lidi z různých sociálních prostředí. A s různými způsoby myšlení.
Buďte skeptický. Zpochybňujte domněnky. Klaďte „zřejmé“, „naivní“, „hloupé“ nebo nepříjemné otázky. Vyzývejte všeobecný souhlas.
Přemýšlejte jako historik. Nevěřte konvenčním příběhům, lidovým příběhům nebo společným vzpomínkám. Mějte na paměti, že každý vypravěč má svou agendu. Vraťte se zpět k primárním datům.
Přemýšlejte jako vědec. Sestavujte hypotézy. Pak se podívejte na výzkum a důkazy, abyste je ozkoušeli. Pokud je to nutné, zadejte původní výzkum nebo experiment k otestování, abyste získali potřebná data.
Neustále kontrolujte, zda jste otevření k alternativám. Hledáte data, abyste ozkoušeli svou předtuchu? Nebo jen hledáte „rozprášená fakta“, abyste si to „dokázali“?
Studujte kognitivní zkreslení. Snažte se jej rozpoznat na svém chování. Mějte na paměti, že nás mohou oklamat dokonce i “pevná“ kvantitativní data. Všichni vidíme vzory tam, kde žádné nejsou. Získejte odborníka na data a otestujte své teorie.
Staňte se „vzdělávací organizací“: sdílejte, co se naučíte; učte se od ostatních; vytvořte centrální depozitář užitečných znalostí.

Případová studie o tom, jak se stát vzdělávací organizací

Před několika lety nás klient v oblasti zdravotnictví požádal o pomoc s nějakým průzkumem trhu. Chtěl vědět více o tom, jak reklama ovlivňuje jejich značku, a identifikovali šest klíčových výzkumných otázek, na které chtěli znát odpovědi v průběhu následujících 12 měsíců. Dokázali bychom jim pomoci najít vhodnou metodologii výzkumu?
Okamžitě jsme si uvědomili, že to můžeme provést ještě lépe. Na této značce jsme pracovali už několik let a provedli jsme spoustu výzkumů. To znamená, že jsme již měli v našich spisech odpovědi na těchto šest otázek.
Očekávali jsme, že výzkumný tým na straně klienta bude potěšen. Místo toho ale vypadali sklesle. Vysvětlili, že v rámci snahy změnit svou firmu na „vzdělávací organizaci“ jim bylo uloženo každoročně zkoumat šest podobných otázek. Pokud bylo těchto šest otázek již bylo zodpovězeno, tak potřebovali najít šest nových, aby splnili svůj cíl.
Zdá se, že se to děje už roky. Způsob ukázal, že firma vynaložila spoustu peněz na výzkum, ale neměla žádnou potřebu výsledky ukládat nebo se z nich učit.
To, co ve skutečnosti potřebovali, byl registrační systém.

Photo by Pixabay from Pexels

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766