Historické obrazy aktů se použily k upozornění na nebezpečí sdílení na internetu

Nová kreativní tisková kampaň Kids@Safety dává termínu „akty“ nový význam – obrací se ke starým uměleckým dílům, aby mladé lidi poučila o nebezpečí, které představuje přílišné sdílení na internetu.

Plakáty, na nichž jsou vyobrazeny stovky let staré obrazy aktů, slouží k předání důležitého poselství, že to, co sdílíme online, nikdy skutečně nezmizí.

Kampaň doufá, že zpochybní názory, že obrázky sdílené na platformách, jako jsou Snapchat a Messenger od Facebooku, jsou někdy trvale smazány. Stejně jako tyto malované „akty“, které přežily války, povodně i vysídlení, i tyto obrazy ve skutečnosti nikdy skutečně nezmizí.