Jak se nenechat svést velkými čísly

Nebuďte příliš ohromeni velkými čísly. V marketingu je číslovka milion obvykle malé číslo. Když se přesto najde někdo, kdo se snaží na vás zapůsobit velkým číslem; dejte ho do kontextu. Jak velký je trh? Preferujte procentuální hodnoty k absolutním číslům. Jaké procento cílového trhu jste zasáhli? A kolikrát?
Získejte srovnatelná čísla pro další druhy aktivit. Porovnejte vystavení, dosah, frekvenci a GRP (gross rating point) napříč různými médii. Vytvoření „společné měny“ vás může překvapit.
Přemýšlejte také o nákladech. Obrovská úroveň vystavení nemusí stát za to, pokud je to příliš drahé.
Porovnejte cenu za expozici napříč různými kanály. Znovu vám to může otevřít oči. „Cost per exposure“ se může lišit o faktor více než 100. I v rámci stejné kampaně.
A také přemýšlejte o konverzním poměru. Velká čísla vystavení jsou méně působivá, pokud se jen 0,1 % z toho promění v prodej.

Uvádění velkých čísel do kontextu

Digitální markeťáci jsou obzvláště náchylní k vychvalování velkých čísel, proto si dejme některé statistiky do perspektivy.
Vezměte si například značku Coca-Cola. V roce 2011 se značka stala jednou z nejoblíbenějších značek na Facebooku s více než 34 miliony fanoušků. To je obrovské číslo. Větší než počet obyvatel Kanady. Na první pohled byste si mohli myslet, že je to ohromně úspěšný příklad vztahů mezi značkami a zákazníky na internetu.
Ale zamyslete se nad velikostí Coca-Coly. Má asi 4 miliardy spotřebitelů. Takže ti fanoušci na Facebooku představují malou část spotřebitelské základny: méně než 1 %.
Statistiky jsou podobně nízké i pro jiné „velké“ značky na Facebooku. Zajímavostí tak není, jak moc fanoušků tyto značky mají. Ale jak málo. Vypadá to, že pouze nepatrné procento uživatelů se zajímá o to, aby se kamarádili se svými značkami online.
A je pozoruhodné, že dokonce i v tomto tvrdém jádru „fanoušků“ se mluví o značce velmi vzácně. V průměru méně než 1 % fanoušků na Facebooku se někdy obtěžovalo něco zveřejnit. Takže aktivní „fanoušci“ pravděpodobně představují pro většinu z těchto značek méně než jeden z 10 000 uživatelů.
Stále jste ohromeni těmito velkými statistikami sociálních sítí?

Photo by fauxels from Pexels

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766