Jak se dívat ze žabí a ptačí perspektivy

Nenechte se příliš svést „velkými“ daty. Více podrobností nemusí vždy znamenat více insightů. Nepředpokládejte, že „zrnková“ data (individuální obchod, zákazník, transakce) jsou lepší než „souhrnná“ data (národní nebo regionální data v rámci týdnů nebo měsíců). Big data vám těžko umožní vidět stromy v lese.
Pamatujte, že zrnková data jsou obvykle krátkodobá. Krátkodobá data zveličují krátkodobé účinky (např. promo špičky) a podceňují dlouhodobé účinky (např. škody na ziscích, které způsobily promo akce). Takže analyzujte dlouhodobé účinky. To obvykle vyžaduje přístup nejvyšší úrovně.
Vždy se dívejte na čistý účinek aktivity, a to jak pomocí agregátních dat, tak i detailních informací. Dívejte se stále i na velký obraz.
Nepoužívejte pouze „dashboardy“, abyste sumarizovali čísla nejvyšší úrovně v daném okamžiku. Věnujte větší pozornost velkým makro trendům, které ovlivňují vaši značku.
Zrnková data jsou pro tuto analýzu trendů méně užitečná, nepotřebujete „velká data“, potřebujete „dlouhá data“. K analýze trendů potřebujete minimálně data v průběhu tří let, proto si nastavte systémy pro shromažďování důležitých čísel nejvyšší úrovně v průběhu času.
Dejte si pozor na falešné korelace z „dolování dat“ (data mining): pročesávejte je k hledání vztahů mezi různými proměnnými. Když se díváte na více korelací, tak provádějte testy pro statistické hodnoty kvůli vyšší míře spolehlivosti.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766