Jak prodávat, aniž byste otravovali lidi

Mějte na paměti, že vaší konkurencí nejsou ostatní značky, jsou jím životy lidí, protože lidé vám nechtějí věnovat pozornost.
Pokud nejste dostatečně zajímaví, zábavní nebo užiteční, tak jste jen otravné rozptýlení. V nejlepším případě si vás lidé prohlédnou. V nejhorším případě vás za to budou nesnášet.
Nesnažte se vtírat a vyžadovat pozornost. Lidé považují dotěrný marketing za otravný a může to mít dlouhodobé následky pro vaši značku. Proč zbytečně obětovat dlouhodobě budovanou hodnotu značky jen kvůli krátkodobému zisku? Marketing, který se jeví efektivní v krátkodobém horizontu, může mít za následek ztrátu peněz z dlouhodobého hlediska.
Nenechte se zmást měřením krátkodobých výsledků. Přemýšlejte, jak se mohou cítit lidé, kteří neměli příležitost zareagovat. Přemýšlejte o tom z druhého pohledu. Co dělají lidé? Lidé sledují televizi kvůli odpočinku, takže hlasité hard-sell reklamy nejsou vítány. Lidé, kteří hledají informace online, se možná nechtějí v daném okamžiku bavit.
Zvláštní pozornost věnujte vysoce cílené aktivitě. Když mluvíte k lidem přímo, tak očekávají, že je budete oslovovat na úrovni jednotlivce. Nevyslovujte jejich jméno špatně. Nepoužívejte nadměrnou frekvenci. Je lepší mluvit k mnoha lidem najednou, než opakovaně obtěžovat stejné lidi. Použijte digitální techniky k omezení frekvence.
Buďte obezřetní vůči „loajálním“ strategiím, které těží hodnotu od stejných lidí. Když budete obezřetní, tak to vede ke snižování množství podrážděných zákazníků.
Buďte značkou, která „táhne“, nikoliv „tlačí“. Pokud se lidé kolem vás cítí dobře, máte povolení jim prodávat. Budujte silnou značku a zvýší se míra odezvy.
Vynaložte přibližně 60 % svého komunikačního rozpočtu na dlouhodobé budování značky. A 40 % na krátkodobé aktivace. Při tom nezapomeňte, že nadměrné aktivace poškozují značky. Příliš mnoho propagačních akcí z vás činí levnou značku.
A navíc nikdo nemá rád spam.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766