Vztah ke značce

Hned na úvod bychom si měli ujasnit, že „vztah“ se značkou je pouze analogie. Vztahy se značkami nejsou stejné jako s lidmi, proto neočekávejte nějaký hluboký vztah. Navíc kupujeme tisíce značek ročně, což znamená, že nedokážeme věnovat značkám dostatečný prostor v hlavě.
Neočekávejte, že lidé budou přemýšlet nad vaší značkou nebo chtít s vámi trávit čas. Značky šetří naše přemýšlení a čas. Díky tomu si můžeme volně dělat další důležitější věci.
Nepředpokládejte, že o vás lidé vědí. Máme jen nejasnou představu o původu, nabídce a hodnotách značky. „Osobností“ značky může být myšleno pouze „ta modrá barva“.
Vnímat slabé vztahy ke značce stejně jako silné není problém. Značky rostou prostřednictvím slabých vztahů s mnoha lidmi, ne s hlubokými vztahy u pár lidí.
Neztrácejte čas tím, že se snažíte budovat vztah se zákazníky, pokud nejste obchodním zástupcem nebo account managerem.
Zaměřte se na penetraci a nikoliv na loajalitu. Lepší je budovat preference a návyky, ne „vztahy“. Nesnažte se být „přáteli“ se zákazníky značky. Snažte se porozumět a předvídat jejich potřeby. Potom jim v případě potřeby pomáhejte. Pak se držte stranou.

Photo by Burst from Pexels

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766