Umělá inteligence pomáhá vědcům vytvářet plodiny budoucnosti

30tunový a 21 metrů vysoký robot „Field Scanalyzer“ se vznáší nad 2 akry zemědělských polí v arizonské poušti a pomocí svých elektronických očí hodnotí teplotu, tvar, odstín a úhly listů. Robot (součást pětiletého projektu za zhruba 26 milionů dolarů financovaného americkým ministerstvem energetiky a nadací Billa a Melindy Gatesových) si klade za cíl identifikovat vlastnosti a genetické markery, které budou produkovat nejúčinnější a nejodolnější odrůdy plodin. Vědci doufají, že toto úsilí pomůže šlechtitelům rostlin vyvinout plodiny, které se budou používat pro biopaliva, a také identifikovat odrůdy plodin, které mohou prospívat v sušších a teplejších podmínkách – obojí bude zapotřebí, protože země snižují závislost na fosilních palivech z důvodu zvyšujících se teplot.

Pokud budou emise skleníkových plynů pokračovat na své současné trajektorii, globální výnosy zeleniny a luštěnin by mohly do roku 2100 poklesnout o 35 %.

Insight: Umělá inteligence hledá v zemědělství prosperující budoucnost v našem oteplujícím se světě.

Zdroj fotografie: Terra-Ref

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766