Supermarket ALDI schválně umístil produktové reklamy do špatných měst

Ve Francii panoval názor, že cena produktů prodávaných velkými supermarkety se může v jednotlivých regionech lišit. Supermarket ALDI se zavázal k novému positioningu značky na základě nového spotřebního modelu: menší obchody, odpovědnější, lokálnější, kvalitativní a orientované na cenu. V tomto ohledu platí, že cena v jednom obchodě ALDI se neliší od ceny v jiné pobočce.

Aby značka ukázala, že ceny ALDI byly v celé Francii stejné, tak zobrazila ceny svých produktů na billboardech umístěných ve čtyřech rozích Francie, ale ne na správném místě. Hlavní myšlenkou bylo umístit reklamy špatně, že i přesto sdělení říkalo pravdu. Cena zmrzliny na billboardu zveřejněném ve městě Nice byla tedy platná i ve městě Nantes na druhé straně Francie a naopak. Když si Francouzi všimli špatně umístěných reklam, tak se rozhodli upozornit ALDI na Twitteru, což jen přispělo k úspěchu kampaně.