Jak přemýšlet o konverzi

V dnešní digitální době se často mluví o konverzi zákazníka. Což nás může svést z cesty. Proto je dobré spíše přemýšlet o „pošťouchnutí“. Přeci jen je naším hlavním úkolem zvýšit pravděpodobnost, že si lidé vyberou danou značku opakovaně.
Mějte na paměti, že ve skutečnosti lidé vědomě nepřemýšlí o značkách. Jejich názory na značky jsou překvapivě proměnlivé a podobné. To je důvodem, proč kupují více než jednu značku v dané kategorii.
Nemyslete si, že „kupující“ a „nekupující“ vaší značky jsou odlišní lidé. Většina lidí pravděpodobně koupila váš produkt již dříve (pokud není nová). Tím, že lidé kupují i jiné značky, tak o nich nemluvte jako o „zákaznících naší značky“. Nevlastníte je.
Při psaní briefů nestanovujte cíle, aby lidé „udělali X“ nebo „jste je příměli k Y“. Jazyk je u briefů nesmírně důležitý, proto se vyhněte slovům, jako je „přesvědčit, konvertovat, naverbovat, osvojit, obrátit, vyměnit a prohodit“. Namísto toho používejte slova typu „připomenout, ztotožnit, pocítit a pošťouchnout“.
Pamatujte, že reklama ovlivňuje lidi jako slabá síla, nikoliv silná. Tento proces pošťuchování vyžaduje neustálé posilování. Takže naplánujte komunikaci tak, aby se dané pošťouchnutí podpořilo.
Nezaměřujte se příliš na skóre image značky. Moc se neposouvá. Nevykazuje značný rozdíl mezi značkami. A když dojde k pohybu, tak je to obvykle jen odraz velikosti značky. Dejte si tak pozor na všechny KPI, které se zaměřují na velké změny v rámci hodnocení image značky.
Pokud tedy opravdu chcete někoho pošťouchnout, tak se zaměřte se na situace a stav mysli, nikoli segmenty. Budujte vaši značku tak, že si ji lidé pravděpodobně vyberou, když dělají X, cítí Y, nebo chtějí být Z.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766