Jak přemýšlet o vaší konkurenci

Při přemýšlení o vaší značce a konkurenci buďte ostražití. Ptejte se: Co lidé dělají místo nakupování mé značky? Co by mohli dělat?
Společně s tím je dobré dlouhodobě sledovat a několik věcí. První z nich je tržní podíl (market share), je to mnohem lepší metrika výkonu než čísla z prodeje. Dále sledujte trendy, které jsou dlouhodobé, protože změna, na které opravdu záleží, se často odehrává v průběhu let.
Nedefinujte vaši konkurenci příliš úzce. Lidé ve skutečnosti nevidí žádný rozdíl mezi čokoládovými tyčinkami (jako je Snickers) a čokoládovými bonbóny (jako je M&M’s). Je dobré začít prostudováním prostudováním konkurenčního prostředí a seznámením se s okrajovými a přímými hráči na trhu, ve kterém se pohybujete. Za tímto účelem pomáhá zmapování vašeho odvětví pomocí řady soustředných kruhů.

Začněte uprostřed a pohybujte se od středu a pomocí každého prstence popište klíčové zaměření vaší firmy stále širším způsobem z pohledu vašich uživatelů.

Například se staráte o značku Angelato, pak by analýza konkurenčního prostředí mohla vypadat následovně: Angelato, Zmrzlina, Dezert, Jídlo, Výlet, Zábava.

V každém kruhu si zapište seznam 3-5 klíčových hráčů, kteří jsou dobře známí v daném prostoru. Zatímco se váš vnější kruh může zdát na první pohled úplně odlišný od produktu, který nabízíte, realitou je, že vaše klíčové publikum se v tomto prostoru pohybuje také. Proto nepoužívejte jen definici, která byla používána po léta. Trhy jsou méně segmentované, než si myslíte. V určitém rozsahu soutěžíte se všemi značkami na trhu. A ohrožení může přijít i mimo bezprostřední kategorii.
Hrozba konkurence je z velké části otázkou velikosti. Vaší největší konkurencí budou největší značky na trhu. Dokonce i když si myslíte, že jsou v jiném segmentu. Ale dávejte si pozor i na malé značky, protože dohromady mohou mít větší podíl trhu než lídři značky, čímž mohou být hlavní konkurencí i tyto značky.
V dnešním startupovém světě vás může ohrozit „disruptivní“ konkurent, který uspokojuje potřeby spotřebitelů novým způsobem (stačí si vzpomenout na Dollar Shave Club).
A hlavně se nebojte dívat na hrozby jako na příležitosti. Pokud jste malá značka, neházejte se do pytle se specifickým segmentem trhu. Pokud jste velká značka, máte příležitost vaši kategorii rozrůst nebo ji rozšířit.

Užitečná případová studie o důležitosti tržního podílu

Tato společnost zabývající se finančními službami měřila krátkodobý prodej v úžasných detailech, ale neměla žádný systém pro sledování dlouhodobých trendů na trhu. Mysleli si, že na tom nezáleží, říkali, že přece neprodávají pečené fazole. Když se však podívali na následující data, ukázalo se, že značka už roky ztrácela nad konkurencí. A nižší rozpočty na komunikaci byly součástí tohoto problému…

Photo by Pixabay from Pexels

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766