Projekt Theaitre zkoumá, zda umělá inteligence dokáže napsat divadelní hru

Theaitre je divadelní projekt, za kterým stojí Tomáš Studeník. Ten oslovil Švandovo divadlo, Matematicko-fyzikální fakultu UK a DAMU, zda by společnými silami nezkusili pomoci umělé inteligenci v napsání dialogů divadelní hry. K vytvoření divadelní hry byl použit model od neziskové organizace OpenAI. Díky čemuž není vyžadován tak velký zásah ze strany člověka.

Celý proces funguje tak, že tvůrci dali naučenému modelu základní parametry o situaci – kdo, kde a s kým mluví – a doplnili to dvěma úvodními replikami. Zbytek dialogu byl vygenerován umělou inteligencí. Ta část, která dávala smysl, byla použita ve finálním scénáři.

Projekt Theaitre byl nedávno vyhodnocen jako vůbec nejlepší ze všech téměř šesti set podaných žádostí grantového programu ÉTA na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Technologické agentury ČR. Herci začnou zkoušet hru po novém roce a premiéra bude kvůli pandemickým opatřením online 25. ledna od 19.00 na Theaitre.com.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3635