Vývoj trendů z Eurobestu – Normalizace rozdílnosti

Festival Eurobest za 32 let svého působení ocenil kreativní práce z nejrůznějších regionů v Evropě. Letošní ročník však bude jiný s ohledem na pandemii. Proto organizátoři festivalu využili příležitost se zpětně podívat na pět trendů z loňského roku s komentářem prezidentů poroty, kde odpovídají na otázky: „Kde jsme byli? Kde jsem teď? A co bude dál?“. Odborníci se tak ohlídnout za některými výjimečnými pracemi a pokusí se předpovědět, jak se bude evropská kreativita vyvíjet dál.

Trend č. 5 – Normalizace rozdílnosti

Produktová inovace a technologie posunuly v roce 2019 konverzaci inkluzivity vpřed. Viděli jsme, jak vítězné práce naslouchají komunitám lidí, jejichž potřeby nebyly dříve vyslyšeny, dvěma odlišnými způsoby: značky, které provádějí chytré změny svých stávajících produktů, jako je držitel mnoha ocenění „ThisAbles“ od agentury McCann Tel Aviv pro IKEA. A značky vytvářející zcela nové produkty, které lidem dávají přístup a nezávislost, které si zaslouží, jako je ‘StorySign’ pro Huawei od agentury FCB Inferno London.

Celosvětově má 15 % lidí nějakou formu kognitivního nebo fyzického postižení (The World Bank 2019, Disability Inclusion). Dostupnost bude i nadále klíčovým rozlišovacím prvkem, protože značky rozvíjejí porozumění tomu, jak těmto komunitám lépe posloužit. Co bude dál?

Pohled do budoucnosti

Třetí platforma

Jak nám říká Matt Eastwood z týmu McCann Health:

„Pokud nic jiného, Covid-19 pomohl nastartovat digitální revoluci, která se rýsovala. Mnoho společností rychle zjistilo, že jejich služby nemusí být omezeny pouze na fyzickou přítomnost. Tělocvičny, lékaři, restaurace, terapeuti, bary se staly virtuálními. Což, zejména pro marginalizované publikum, může být jedním z nejpozitivnějších výsledků této děsivé pandemie.“

V důsledku pandemie zažívají lidé s tělesným postižením rozšířené možnosti v tom, co WGSN popsala v nedávné zprávě o generaci Z jako „Třetí platforma“. Tato „rozšířená realita“ má potenciál jako místo pro socializaci a práci, prakticky bez stejných omezení, na která můžete narazit u nepřístupných fyzických prostorů. Vytváření zážitků, které se odehrávají mezi fyzickým a digitálním světem, by mohlo být úrodnou půdou pro značky a kreativce.

Produktová inovace a Open Source technologie

Jak jsme slyšeli od předsedy poroty Design and Industry Craft, Grega Quintona ze Superunion v loňské zprávě o evropské kreativitě: „opakujícím se tématem byly práce, jejímž cílem je posílit postavení lidí prostřednictvím přístupnosti, informací a otevřeného kódu.“

Příkladem tohoto trendu jsou práce jako „ThisAbles“ od McCann Tel Aviv, díky nimž je nábytek IKEA použitelný i pro osoby se zdravotním postižením. Open source návrhy, stejně jako ty, které jsou k dispozici pro domácí 3D tisk, by se mohly v budoucnu stát ještě důležitějšími… osvobozující ty s tělesným postižením, kteří možná nebudou moci snadno nakupovat nové výrobky v obchodě.

Digitální přístupnost a prioritizace AX

S rostoucím povědomím o digitálních potřebách zdravotně postižených spotřebitelů se AX (accessibility experience aneb v překladu: přístupnost) stane novou normou. 86 % zdravotně postižených online spotřebitelů bylo ochotno zaplatit více za produkt na snadno přístupném webu, jak jsme slyšeli ve zprávě ‘The Inclusion Opportunity’ od WGSN. Soustředění na nedostatečnou dostupnost v digitální sféře bude klíčové a, jak je zmíněno ve zprávě:

„Zapojení a posílení postavení lidí se zdravotním postižením online bude stále důležitější než kdy dříve, s rostoucím povědomím o jejich digitálních potřebách a komerčních výhodách ‘allclusive’ designu.“

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766