Kniha vyrobená z rýže pocházející z Fukušimy vzdělává o její nezávadnosti

11. března 2011 zasáhla elektrárnu Fukušima Daiichi tsunami a to vedlo k roztavení jaderných reaktorů. V následujících dnech navíc vítr a déšť přenesl radioaktivní materiál do vnitrozemí, což způsobilo kontaminaci více než 25 000 hektarů zemědělské půdy, která byla jednou z nejdůležitějších zemědělských oblastí Japonska. Specialisté na environmentální technologie ve společnosti METER společně s Dr. Masaru Mizoguchim z Tokijské univerzity a Fukushima Saisei vyvinuli udržitelnou metodu dekontaminace, která umožňuje zemědělcům znovu pěstovat dokonale bezpečnou rýži.

Ačkoli objektivní vědecká data dokazují, že rýže je bezpečná, nad štítkem „Vyrobeno ve Fukušimě“ stále visí temný mrak – lidé nerozumí komplexním údajům a nejsou ochotni nakupovat produkty označené tímto štítkem.

Strategií agentury Service Plan tedy bylo proměnit tato složitá vědecká data ve srozumitelná tím, že budou hmatatelná. Vznikla tak kniha Vyrobeno ve Fukušimě (Made in Fukusima), která je vyrobená z rýžové slámy z dekontaminovaných polí ve Fukušimě. Rýžová sláma byla sklizena, vysušena, vyčištěna, nakrájena a zpracována do podoby papíru. Kniha pomáhá lidem pochopit, že metoda dekontaminace funguje a že rýže z Fukušimy je bezpečná. K vyprávění příběhu používá kniha širokou škálu zdrojů: fotografie, rozhovory, zprávy, základní informace, data a jejich vizualizace.

Jako přední vědecká senzorická společnost působící ve Fukušimě od roku 1996 měla METER již přístup k mnoha environmentálním a zemědělským údajům, které byly do knihy začleněny. V průběhu měsíců výzkumu byly přidány další vědecká, demografická, ekonomická a ekologická data z různých zdrojů. Během návštěv ve Fukušimě byla měřena i radiační data, která se také stala součástí knihy.

Zdroj fotografie: Service plan

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762