Vývoj trendů z Eurobestu – Odpovědnost za životní prostředí

Festival Eurobest za 32 let svého působení ocenil kreativní práce z nejrůznějších regionů v Evropě. Letošní ročník však bude jiný s ohledem na pandemii. Proto organizátoři festivalu využili příležitost se zpětně podívat na pět trendů z loňského roku s komentářem prezidentů poroty, kde odpovídají na otázky: „Kde jsme byli? Kde jsem teď? A co bude dál?“. Odborníci se tak ohlídnout za některými výjimečnými pracemi a pokusí se předpovědět, jak se bude evropská kreativita vyvíjet dál.

Trend č. 1 – Odpovědnost za životní prostředí

V roce 2019 značky posílily své závazky k řešení klimatické krize. Vítězové soutěže Eurobest šli dál než jen budování povědomí. Kreditní karta Do Black, která spotřebitelům umožňuje hlídat svůj dopad na životní prostředí. A práce „AdDress the Future“ ukázala, jak lze řešit problémy s udržitelností produktů a výrobních procesů módního průmyslu.

Od té doby jsme museli čelit globální pandemii. Na co se tedy značky zaměřují, pokud jde o udržitelnost? A co můžeme očekávat od evropské kreativity v roce 2020? Chacha Puebla, předseda poroty Outdoor a Direct Eurobest, který, jak se ukázalo, v letošním roce opustil svou pozici CCO společnosti LOLA/MullenLowe, aby se zaměřil na pomoc značkám při přechodu k udržitelnějšímu přístupu v podnikání.

Pohled do budoucnosti

Environmentalismus a sociální nerovnosti

Značky si stále více uvědomují průsečík mezi udržitelností a dalšími společenskými problémy: například environmentalismus a rasová nerovnost jsou neoddělitelně propojeny (WGSN, Sustainability Bulletin: July 2020).

Pokud jde o kreativní nápady, Chacho vysvětluje:

„První věc, kterou jsem se naučil, je, že jde o vícerozměrný problém. Emise uhlíku mohou souviset s nedostatkem vzdělání, s nerovností příjmů žen a mužů… se spoustou věcí, které jako společnost děláme špatně. Jakmile jsem si to uvědomil, začal jsem se setkávat s nápady na snížení CO2, které se nutně netočily kolem ježdění na kole nebo kácení stromů.

Dobrou zprávou je, že vidím více lidí, kteří se zapojují k řešení tohoto problému. Jakmile jste v tom, uvědomíte si, že celé hnutí je větší a hlubší, než jste si kdy mysleli. Věřím, že uvidíme vývoj ve způsobu, jakým komunikovat o tomto problému.“

Digitální alternativy a udržitelnost podporovaná technologiemi

‚AdDress the Future’ od agentury Virtue Copenhagen je příkladem práce z Eurobestu 2019, kde vznikla první kolekce digitální módy na světě s 0% negativním dopadem na životní prostředí. Jak popsal loňský prezident poroty v kategorii Digital, Digital Craft and Mobile Fura Johannesdottir, tak se jedná o dílo, které „by mohlo potenciálně předefinovat odvětví, ve kterém se nachází“. Ukázalo se, že je předchůdcem vůbec prvního digitálního Fashion Weeku na světě v roce 2020. Posun do téměř úplně digitální podoby, který způsobila pandemie, otevřel příležitosti. Značky nyní mohou uvažovat o tom, jak přinést lidem cenné zkušenosti, aniž by bylo nutné vytvářet ekologicky nákladné fyzické produkty.

Transformace dodavatelských řetězců a obchodních modelů

A co víc, značky nyní hledají způsoby, jak znovu použít nebo „upcyklovat“ materiály ke snížení dopadu na životní prostředí v reakci na potřeby spotřebitelů, jak jsme slyšeli v dalším nedávném Sustainability Bulletin od společnosti WGSN. Chacho předpovídá, že i nadále uvidíme práce transformující dodavatelské řetězce a obchodní modely.

„Uvidíme, jak se čím dál více značek přesune do projektů cirkulární ekonomiky, které jsou snadno škálovatelné. Spatříme, jak více značek pochopí, jak budovat aktiva ke snížení jejich uhlíkové a plastové stopy… Vidím zářnou budoucnost, ale musíme ji uskutečnit.“

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762