Plastic Odyssey vyrábí palivo z recyklovaného plastu

Francouzský startup Plastic Odyssey plánuje plavbu kolem tří kontinentů na lodi poháněné plastovým odpadem. Expedice je součástí kampaně na snížení plastového odpadu a podporu recyklace.

Startup uvádí, že jeho loď je první na světě, která je poháněna plastovým odpadem – jedná se o proces zvaný pyrolýza. Plastový odpad, který nelze recyklovat, se spaluje při teplotě nad 400°C bez kyslíku a molekuly plastu se rozpadají a přeměňují se na kapalné palivo a další vedlejší produkty. Jednotka na lodi bude schopna produkovat 30 a 40 litrů paliva za hodinu.

Společnost Plastic Odyssey také vyvinula levnou a mobilní technologii na podporu recyklace a opětovného použití plastů. Startup plánuje pomoci komunitám snížit množství odpadu přeměnou plastu na výrobky, jako jsou cihly, tkaniny a střešní tašky.

Společnost vytvořila technologii založenou na metodách, které se již používají pro třídění, skartaci a recyklaci, a expediční tým zlepší svou recyklační technologii na základě potřeb místních komunit, se kterými spolupracují. Ve světových oceánech každoročně skončí přibližně 8 milionů tun plastů. Někteří vědci věří, že za třicet let by v našich vodách mohlo být více plastů než ryb. Plastic Odyssey uvádí, že jeho cílem je svět bez plastů. Mezitím bude vyvíjená technologie pomáhat komunitám výrazně snižovat jejich odpady.

Plastic Odyssey plánuje vyplout na konci letošního roku a bude cestovat podél tří kontinentů, které produkují nejvíce plastového odpadu – Jižní Ameriku, Asii a Afriku.

Zdroj fotografie: Plastic Odyssey

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766