Jak v TBWA\Chiat\Day přistupují ke kreativnímu procesu a leadershipu

Všichni chceme být svým „nejlepším já“, jak po profesionální tak i osobní stránce. Touha být vaším „nejlepším já“ by však neměla být touhou po tom, kým si přejete být, ale kým jste, když podáváte svůj nejlepší výkon. A pokud chcete podávat nejlepší výkon, musíte pochopit faktory, které vás tam dostanou.

Proto v agentuře TBWA\Chiat\Day navrhli tzv. The Blueprint of a Creative Reinvention (Plán kreativní nové verze), který se skládá se ze 6 způsobů práce a 3 hodnot. Nejdříve se zaměříme na způsoby práce:

Způsoby práce

1. Naslouchejte a buďte nakloněni

Buďte nakloněni klientskému briefu – přijměte to, co se od vás žádá. Pokud to neuděláte a budete pokračovat v práci se svými vlastními nápady, vytváříte bariéru společné kreativitě ještě předtím, než začnete. Spolupráce bude čím dál důležitější.

Čím více kreativců trochu ztichne, tím větších kreativních odměn se později agentura dočká. – Chris Beresford-Hill

2. Malé týmy, ne pěchota.

Neútočte na úkol s každým, komu ho můžete přidělit. Menší týmy umožňují větší odpovědnost, proto přemýšlejte nad tím, jak mohou spolupracovat týmy složené z různých oddělení spolupracovat. To umožňuje větší pocit osobní spolupráce s klientem.

3. Pracuje s naléhavostí

Klienti požadují výsledky, takže pocit naléhavosti je nezbytný. Čím menší tým vytvoříte, tím více oddaný je, a tím rychleji může pracovat. To vám také umožní být rychlejší v řešení problémů, pokud se tým může setkat společně, aby o něm diskutovali.

4. Učte se děláním

Místo toho, abyste lidi zlepšovali kousek po kousku, tak jim ukažte laťku, tím je neomezujete v tom, jak rychle se mohou učit. Jednání je z části okružní prohlídka a kreativci si mohou najít vlastní cestu k této úrovni nápadu a vyplnit mezeru sami.

Nejsme učitelská nemocnice; jsme pohotovost. – Chris Beresford-Hill

5. Pracujte na horizontální úrovni

Místo toho, abyste měli žebřík lidí k nejbližšímu decision-makerovi, všichni pracují přímo s decision-makerem. To zefektivňuje rozhodovací proces a odstraňuje zpoždění při průchodu řetězcem.

6. Vytvořte partnerství

Žádný člověk nezůstane pozadu. Pomáhat si, i když to není vaše specializace, přispívá k efektivitě vašeho týmu.

To bychom měli šest základních principů způsobu práce. Nyní přejděme na 3 důležité hodnoty.

Firemní hodnoty

1. Kreativní produkt nese veškerou naši odpovědnost. Pod prací by měla být podepsána agentura, nejen tvůrčí tým. Každý dostane sdílenou odpovědnost, hrdost a vlastnictví.

2. Buďte tvrdí na práci, ale laskaví k sobě. Pokud máte prostředí, kde je kritika férová a slušná, lidé se nebudou bát promluvit. Tím, že bude jasně řečeno, že názory se týkají práce, nikoli osoby, která s myšlenkou přišla, tak to umožňuje svobodnější šíření myšlenek ve veřejném prostoru.

3. Postarejte se jeden o druhého a všechno ostatní se postará samo o sebe. Vaše zaměření může být na více než jen služby klientům. Kdo by nechtěl být v týmu, který se o sebe stará? Péče o sebe navzájem se zároveň promítá v péči o práci.

Pokud se soustředíte na svůj tým a lidi kolem vás, zvedne se vám laťka všude. – Chris Beresford-Hill

Článek byl převzata z přednášky Nancy Reyesové a Chrise Beresford-Hilla, která nesla název The Blueprint of Creative Reinvention a byla k vidění na Lions Live 2020.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766