Nizozemský startup Hydraloop dokáže recyklovat 85 procent vody v domácnosti

Holandský startup Hydraloop vytvořil patentovaný systém recyklace vody, který shromažďuje odpadní vodu z domácnosti a čistí ji. Systém, který nevyžaduje filtr, umožňuje lidem znovu použít šedou vodu a snížit množství odpadu.

Společnost tvrdí, že systém by mohl snížit spotřebu vody v domácnosti o 75 000 litrů ročně. Systém je kompaktní a automatizovaný, což usnadňuje jeho používání. Společnost Hydraloop využívá patentovanou technologii k shromažďování a čištění vody v domácnosti. Systém pracuje bez filtru, snižuje plýtvání a vyžaduje jen velmi málo energie. Místo filtru čistí Hydraloop vodu pomocí několika procesů, včetně sedimentace, UV dezinfekce a aerobního bioreaktoru.

Po vyčištění může být voda znovu použita na toaletách, v pračkách nebo k jakémukoli jinému účelu, než je pití. Hydraloop přichází s aplikací, která pomáhá domácnostem optimalizovat úspory vody. Aplikace může sledovat množství recyklované a uložené vody. Může také informovat uživatele, pokud je například dostatek recyklované vody pro spuštění pračky. Systém udržuje vyčištěnou vodu při pokojové teplotě, čímž se eliminuje potřeba plýtvání energií.

Člověk v České republice průměrně spotřebuje 90 litrů vody denně. Většina z této vody se navíc ohřívá . To znamená, že na vytápění se odhaduje 30 procent účtů za plyn v domácnostech. Systémy jako Hydraloop mají potenciál usnadnit domácnostem menší plýtvání vody a snížení spotřeby energie.