Ultrazvukové impulsy dokáží předkládat Braillovo písmo ve vzduchu, aby se zvýšila čitelnost

Braillovo písmo a zobrazování na veřejnosti mohou často představovat výzvy pro ty, kteří se na něj spoléhají. Může být obtížné nasměrovat uživatele kde přesně se nachází, může dojít k prezentování omezeného množství informací, texty se mohou časem zanášet a nyní se lidé dotýkající se povrchů více než kdy jindy zabývají hygienickými problémy. Za účelem řešení těchto problémů vyvinul tým vědců z německé Univerzity Bayreuth zařízení s názvem HaptiRead, které dokáže předkládat Braillovo písmo pomocí ultrazvukových vln. Toto hmatové zařízení pro zpětnou vazbu může vytvářet přesné vzory Braillova písma ve vzduchu s ultrazvukovými pulzy.

Systém HaptiRead obsahuje celkem 256 ultrazvukových převodníků, které emitují frekvence až 200 Hz, což je dost silné, aby se uživatelé cítili na své kůži a mohou promítat až 70 cm daleko. Vestavěná kamera pro hloubkovou detekci hloubkového pohybu se používá k detekci, kdy uživatel pohne rukou před zařízením, a poté aktivuje ultrazvukové snímače, aby vytvořily správné vzory a sekvence.

Bylo vyzkoušeno několik různých způsobů, jak prezentovat text. V jednom byly všechny tečky prezentovány současně; v jiném byly prezentovány řádek po řádku; a nakonec bod za bodem, kde byl najednou zobrazen pouze jeden bod. Výsledky testování HaptiRead u 18 zrakově postižených a 11 nevidomých účastníků ukázaly, že metoda bod po bodu fungovala nejlépe, přičemž účastníci také uvedli, že je to nejméně mentálně náročné.

Podle týmu je před nimi ještě mnohem více testování a vývoje, ale předběžná studie ukazuje, že HaptiRead může být slibné řešení.

Zdroj fotografie: Digital Trends

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762