Japonské město Kamikacu se pomalu stává městem s nulovým odpadem

Mnoho měst hovoří o tom, že nakonec dosáhnou stavu nulového odpadu, ale Kamikacu, malé město s přibližně 1400 lidmi nacházející se v jihozápadním Japonsku, se skutečně stane prvním městem s nulovým odpadem v zemi. Město od roku 1995 poskytuje obyvatelům dotace na nákup elektrických kompostérů a kompostů a v roce 2003 se město stalo prvním v Japonsku, které učinilo „deklaraci o nulovém odpadu“.

Každý obyvatel Kamikacu bere vážně nulový odpad. Neorganický odpad se doma umývá a odnáší do Hibigatani odpadové a zdrojové stanice, kde jej obyvatelé rozdělují do 34 samostatných kategorií, včetně hliníkových plechovek, kovových plechovek, papírových kartonů a papírových letáků. Přibližně 80 procent městského odpadu je nyní recyklováno, znovu použito nebo kompostováno.

Město má také kuru-kuru (cirkulární) obchod, kde lidé mohou nechat zboží, jako je oblečení a nábytek, které již nechtějí, a vyměnit je za jiné zboží. Každý rok se do obchodu přinese více než 15 tun zboží a místní továrna ze starých materiálů vyrábí výrobky, jako jsou plyšoví medvídci.

V roce 2016 město Kamikacu přijalo „Zero Waste Accreditation System“, aby certifikovalo obchody a povzbudila zákazníky, aby odměnili certifikované firmy svým sponzorstvím. Akademie nulového odpadu také nabízí rady a pomoc obyvatelům, kteří chtějí žít v životním stylu zero waste. Město vynakládá každoročně na nakládání s odpady kolem 1 250 000 Kč a recyklací vydělá kolem 650 000 Kč, což pomáhá kompenzovat náklady.

Podle zprávy Světové banky z roku 2015 vygeneruje každý člověk, který žije ve městě, do roku 2025 každý den téměř 3 kilogramy odpadu. Mnoho měst se to zoufale snaží snížit, a to nejen kvůli životnímu prostředí, ale také kvůli úsporám nákladů. Kamikacu svým komplexním přístupem ukazuje cestu.

Zdroj foto: Pixabay

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766