Grafenová substance dokáže absorbovat znečištěné látky v ovzduší

Vědci z University of Cambridge ve spolupráci s Italcementi HeidelbergCement Group a dalšími partnery vyvinuli látku, která dokáže absorbovat znečištění. V budoucnu by tato látka mohla být použita jako nátěr na chodnících nebo budovách k odstranění mnoha forem znečištění ovzduší.

Nová látka je složena z nanočástic grafenu a titanu. Titan je fotokatalyzátor, což znamená, že když je vystaven slunečnímu záření, mění škodlivé oxidy dusíku a jiné těkavé organické sloučeniny a mění je na inertní nebo neškodné produkty. Vědci zjistili, že přidáním grafenu se vytváří materiál s výkonnějšími vlastnostmi „fotodegradace“ než samotný titan.

Vědci zjistili, že když je látka smíchána s betonovou dlažbou nebo aplikována na stěny budov, přeměňuje znečišťující látky na neškodné produkty, které jsou poté odplaveny deštěm nebo větrem.

Výzkumník Marco Goisis k tomu dodává: „Spojením grafenu s titanem nám poskytlo vynikající výsledky v práškové formě – a mohlo by být použito na různé materiály, z nichž beton je dobrým příkladem pro široké použití, což nám pomáhá dosáhnout zdravějšího prostředí. Je nenáročný na údržbu a šetrný k životnímu prostředí, protože vyžaduje pouze sluneční energii a žádný další vstup.“

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766