S platformou Publicly Trader můžete investovat do bezpečného sexu

Stejně jako kupování akcí na burze, tak i sex přichází s rizikem. To byl vhled vycházející z akciových trhů, s nímž přišla agentura FCB/SIX, který stál u zrodu nové platformy pro wellness značku LifeStyles. Projekt nazvaný „Publicly Traded“ využívá aktivitu vyhledávání Australanů v oblasti sexuálně přenášených infekcí k vytvoření vizualizací grafů „akcií“, které dynamicky mění cenu produktů, takže kondomy jsou levnější, když se zvyšuje riziko přenosu sexuálních chorob.

Nový „index STI“, který byl uveden na australský trh, je určen údaji vyhledávání na Google týkajících se šesti klíčových sexuálně přenosných infekcích: chlamydie, HIV, syfilis, herpes, kapavka a HPV. Platforma staví ve skutečnosti na třech parametrech vycházejících z vyhledávání v reálném čase: názvy pohlavních chorob (např. vyhledávání „herpes“), symptomy (např. vyhledávání „pálení při močení“) a geografická oblast (kde k vyhledávání dochází).

Kampaň přichází s tímto projektem kvůli tomu, že se v Austrálii výrazně zvýšil počet pohlavních chorob během posledních deseti let. V letech 2008 až 2017 se případy kapavky více než ztrojnásobily a případy chlamydií se podle údajů australského institutu zdraví a sociální péče zvýšily více než pětkrát.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766