Zařízení Aria používá infračervené světlo k detekci malárie

Americký designér Minwoo Lee vytvořil malou přenosnou soupravu diagnostikující malárii. Kapsle Aria by mohla lékařům usnadnit a snížit náklady k diagnóze, zda se malárie nachází v krevním řečišti.

Aria nabízí levnou alternativu k současným testům na malárii. Snadno se používá, takže testy mohou být prováděny na místě a rychle, aniž by bylo třeba přítomnost dalších odborníků na místě.

Souprava používá infračervené světlo k detekci parazitů způsobených malárií ve vzorcích krve, které jsou odebírány první kapslí. Poté se vloží do druhé větší kapsle, ve které je infračervené světlo a digitální mikroskop. Když je vzorek krve vložen do větší kapsle, je aktivováno infračervené světlo. Nálezy a obrázky krevních buněk jsou pak zobrazeny na obrazovce.

Téměř polovina světové populace žije v oblasti s vysokým rizikem malárie. Zatímco počet těchto případů celkově poklesl, v posledních letech se pokrok zastavil. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) pomáhá včasná diagnóza zabránit úmrtí, a tak levné a snadno použitelné testy, jako je Aria, by mohly pomoci ohroženým populacím detekovat virus a poskytnout včasnou léčbu.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766